apsakyti

apsakyti
2 apsãkyti žr. 1 apsakinti: Viedrą apsãkijau, ir nebebėga Šts. Indų graižtvos seniau visumet buvo apsãkytos su sakais Šts. Įsviedė į pilį 600 vylyčių, su pakulomis ir smala apsakytų, degančių S.Dauk. \ sakyti; apsakyti; įsakyti; pasakyti; užsakyti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • apsakyti — apsakýti vksm. Apsakiaũ jám sàvo núotykius …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • apsakyti — 1 apsakyti tr. Š, NdŽ; MŽ25, N 1. Q33, SD228 papasakoti: Daug ką apsako seneliai žili iš tolimos praeities Mair. Jis man apsakė, kaip tuos raštus žmonės slapta rašą Žem. Tik anas gali gerai tau visa apsakyt Dv. Tenai jum apsakìs tokie senesni… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apsakinėti — 1 apsakinėti NdŽ 1. I, P, M, Š, Ser, Gdr, Aps iter. 1 apsakyti 1: Apsakinėjau, kas kur girdėties Sz. Aš tau apsakinėju, kap tę buvo visa Rod. Tėvas apsakinėjo, kap dvaran reikė eit Mrp. Apsakinėjo, kur tą nudav[ė] Lz. Žmonės labai dažnai ištisas… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apsakymas — apsãkymas sm. (1) → 1 apsakyti: 1. Q48, H, Š, NdŽ Iš šitų visų man labiaus intsidėjo dėmėn apsakymas vieno berniuko BsPII328. Piemenėlis negirdėjo pradžios apsakymo senuko Sz. Apsakymai lietuviams jų giminės ir kalbos reikaluose A1884,87. Geras… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • iškalbėti — iškalbėti, ìškalba, ėjo 1. tr., intr. papasakoti, apsakyti, išsakyti: Istorijų visokių tu gali iškalbėt Dglš. Bet senis Vilkas jau yra iškalbėjęs viską I.Simon. Kalbom [žodį] iškalbėsiu, giesmėm išgiedosiu BM450. Tu toktai nereiškei… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išpasakyti — 1 išpasakyti tr. 1. I, M apsakyti, išpasakoti: Aš galėčia jum viską išpasakyt LB268. Negalima išpasakyt, kaip negera man Nmč. Man pasidarė taip baisu, kad ir išpasakyti negalima A.Vencl. Nėr kap išpasãko, kap ingyrė šitą kraštą Str. Išpasakyt… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nusakyti — 1 nusakyti Š, NdŽ; Ser 1. tr., intr. nupasakoti, apsakyti: Ir Ona nusakė visa, ką mačiusi ir girdėjusi Vaižg. Viską nusakiau, kaip buvo Krš. Nebeatamenu visko nusakyt kaip reikia Km. Anas pasaką gražiai nusãko Ml. Ir kaip jis visa nusako – ot… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • persakyti — 1 persakyti NdŽ; Ser 1. tr. perpasakoti ką išgirsta, sužinota: Ką mes šnekam, tai jin vis parsãko Vel. Nemoku aš visko parsakyt, ką man dėdina kalbėjo Skrb. Aš jau žinau, man Gasparienė visa persakė Sdk. Marikė iš pradžios parsakė vis, ką nu… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • antsisakyti — 1 antsisakyti (ž.) tr. pasirinkti, pasiskirti: Tokią bjaurią pavardę antsisãkiusi: Šatrijos i dar ragana (apie M.Pečkauskaitės slapyvardį) Šts. sakyti; antsisakyti; apsakyti; atsakyti; dasakyti; įsakyti; išsakyti; nusakyti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apipasakoti — apipãsakoti 1. tr., intr. apsakyti kokį įvykį, atsitikimą, papasakoti: Sesuo verkdama apipasakojo jam viską V.Kudir. Tu negirdėjai, ką jis Nariui padarė? Man vakar bobutė apipasakojo Žem. Sesuo apipasakojo brolienei, jog Zakaras tyčiomis girdo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”